X

 

 

 

 

MO-BO 2020  農曆春節作業公告

 

 

2020年1月23日至2020年1月29日適逢春節假期,將調整以下作業時間:

 

 

 

 

 

● 客服單位

 

 

 

 

★01/23 (四) – 01/29 (三)暫停線上客服

 

 

★01/30 (四)恢復線上客服

 

 

 

 

● 物流單位

 

 

 

 

 ★中國/海外地區訂單日期1/16 (四) 最後出貨日

 

 

★台灣/離島地區訂單日期為1/22 (三) 09:00前,將會完成出貨

 

 

(9點過後下單出貨日則為春節過後1/30 (四) 即恢復物流作業)

 

 

 

● 體驗概念店/百貨

 

 

 

 

 ★1/24 (五)除夕當天 全台體驗概念店將提前於18:00打烊

 

 

★1/25 (六)初一當天 全台體驗概念店統一營業時間為 13:00 ~ 22:00

 

 

★百貨櫃位營業時間則配合各百貨同步調整

 

 

★1/26 (日) 初二起全台實體門市恢復正常營業時間